Meld misstanden binnen een bedrijf

People Intouch is een leverancier van een mondiaal, meertalig, meld systeem van misstanden. Het nieuwe logo dat ontwikkeld werd is beter schaalbaar en geschikter voor digitaal en print. Het concept van het logo werd behouden en aangescherpt. De nieuwe huisstijl wekt meer vertrouwen op en geeft meer autoriteit aan People Intouch.

Project
Branding
Cliënt
People Intouch
Bureau
C-Two