Maar natuurlijk kan het in Almere

Het glossy blad van voor en door Almeerders wordt al jaren gemaakt door puur!fct. Hiervoor ontwikkelde ik een nieuw stramien. Met een kleine aanpassing aan de typografie, een duidelijkere kolommen indeling en vaste opmaak voor terugkerende artikelen kreeg het blad meer herkenbaarheid en uniformiteit. Verder werd het blad makkelijker om op te maken waardoor er meer tijd ontstond om de kwaliteit te waarborgen.

Project
Magazine design
Cliënt
Lifestyle Almere
Bureau
puur!fct